روش‌های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

دسته بندی / اخبار

روش‌های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

عدم بهر‌وری از روش‌های آبیاری نوین و بهینه در بخش کشاورزی موجب مطرح شدن چالش جدی و دیرینه کم آبی شده است.

در همین راستا کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران در گزارشی به این موضوع پرداخته و طی این گزارش  مهمترین عوامل پایین بودن بهره‌وری و راندمان در سیستم آبی کشور را مورد بررسی قرار داده است.

طراحی نامناسب سیستم‌های آبیاری، نامناسب بودن روش آبیاری، عدم مدیریت صحیح آب در مزرعه، عدم استفاده از بذرها و ارقام اصلاح شده، استفاده از تجهیزات و لوازم نامناسب آبیاری، عدم آموزش و اطلاع‌رسانی به کشاورزان، ضعف در مدیریت اغذیه و مدیریت مکانیزاسیون در عملیات داشت، کاشت و برداشت از این جمله هستند.

افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب در اراضی کشاوری از طریق طراحی مناسب سیستم‌ها آبیاری از جمله اقدامات درجه اول قرار دارد.

علاوه بر توجه به طراحی مناسب سیستم‌ها آبیاری، فناوری‌های روز دنیا، انتخاب مناسب روش آبیاری، مدیریت صحیح آب در مزرعه، استفاده از بذرها و ارقام اصلاح شده، استفاده از تجهیزات و لوازم مناسب آبیاری و آموزش و اطلاع‌رسانی به کشاورزان نیز مورد تأکید قرار دارد.

به منظور رسیدن به این هدف عالی، باید از طریق مطالعه و بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی استفاده از فناوری‌های ارتقای بهره‌وری آب، اطلاع رسانی و بسترسازی کرده و لزوم کنترل کیفی لوازم آبیاری، استفاده از بذرهای اصلاح شده در افزایش بهره‌وری آب مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران

QR:  روش‌های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تولیدی پارس خاور می باشد ©